Kalsiyum ve D vitamini

Kalsiyum ve D vitamini; kombine takviye olarak insülin, insülin hassasiyeti ve glisemi üzerine olumlu etkisi

Kalsiyum ve D vitaminin kombine takviye olarak kullanımı insülin, insülin hassasiyeti ve glisemi üzerine etkisi araştırılmıştır. Yapılan çalışmalarda kalsiyum ve D vitamini kombine takviye olarak kullanıldığında açlık kan şekeri, HOMA-IR ve dolaşımdaki insülin seviyelerinin gözle görülür bir şekilde düştüğü görülmüştür.
Kalsiyum ve D vitamini takviyesinin kısa vadede (12 haftadan daha kısa dönem kullanıldığında), açlık kan şekerini düşürdüğü gözlemlenmiştir. Dolaşımdaki insülin seviyeleri ve HOMA-IR değerleri hem kısa hem uzun vadede (12 haftadan daha uzun süre kullanıldığında), kombine kalsiyum ve D vitamini takviyelerin kullanımıyla olumlu etkiler gösterdiği rapor edilmiştir.

Gestasyonel Diyabette D vitamini etkisi

Hamilelik şekeri olan kadınlarda D vitamini takviyesinin terapötik ve önleyici etkisi araştırılmıştır. Hamilelik şekeri olan kadınlara D vitamini verilmiştir. Çalışmalarda D vitaminin gebelikte şeker ve açlık plazma şekerini düşürdüğü gözlemlenmiştir. Aynı zamanda HOMA-IR değerinin de düştüğü kayıtlara geçmiştir. Sonuç olarak D vitamini takviyesi HOMA-IR ve insülin hassasiyetini gestasyonel diyabetlerde önleyebileceği ve tedavi edebileceği kanısına varılmıştır.

Sağlıklı günler dileği ile…

Uzm. Dyt. Emel Yılmaz